**********************************************“ฟุตบอล คือกีฬา อย่าแปลงค่าเป็นการพนัน”*************************************************************************

นร.ร.ร.บ้านหนองร่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำ ระดับภาคเหนือ
 

และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับนานาชาติที่ฮ่องกง
               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้แสดงความชื่นชมความสามารถของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองร่ม อำเภอเมืองตาก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำ Underwater Bobot 2018 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ การแข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับภาคเหนือ โดยมีนักเรียนที่เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กชายสงกรานต์ แม้นด้วง และเด็กชายณัฐชัย สับนก ครูผู้ควบคุมทีม ได้แก่นายประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองร่ม ซึ่งโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเวียงมอกวิทยาร่วมกับบริษัทเอ็ม รีพับบลิค ซัพพลาย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทยและภาคีที่ให้การสนับสนุน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ จะได้เดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2561 ต่อไป เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และคณะฯ ได้พานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่มได้แก่ เด็กชายสงกรานต์ แม้นด้วง เด็กชายณัฐชัย สับนก และ นายประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์ครูผู้ควบคุมทีม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำ Underwater Bobot 2018 เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายอดุร ตันติสุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอกำลังใจและปัจจัยสนับสนุนในการเดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง ต่อไป
          ประธานคณะกรรมการนำดอกผลกองทุนหมู่บ้านมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนร.ร.บ้านแม่สลิด จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 500 บาทครับ
           15 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียน.อำเภอสามเงา นำทีมมาจัดหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง นักเรียนให้ความสนใจในการอ่านหนังสือกันอย่างคึกคัก
 

ข่าวย่อย
          สพป.ตาก เขต 1 ให้ครูเฝ้าระวังเด็กนักเรียนเล่นพนันฟุตบอล นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวัง แบ่งแนวทางดำเนินการเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน ระยะที่ 2 ระหว่างการแข่งขัน ระยะที่ 3 หลังการแข่งขัน และระยะที่ 4 สรุปผลการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติตามมาตรการ 10 มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1. ให้สถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากจาการเล่นทายพนันฟุตบอล หากพบผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปล่อยปละละเลย ให้ดำเนินการทางวินัย 2.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งความประพฤติ การเรียน การใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท และอุปกรณ์สื่อสารที่มีผลต่อเนื่องกับการพนันบอล 3.ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทเนื่องจากการพนันทายผลฟุตบอลทั้งในและนอกสถานศึกษา 4.รณรงค์หยุดการพนันทายผลฟุตบอล 5.ให้สถานศึกษาตรวจสอบการมาสายหรือไม่มาของนักเรียน ครู และบุคลากรว่ามีผลมาจากการแข่งขันฟุตบอลหรือไม่ 6.สนธิกำลัง พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเฝ้าระวังทั้งในและนอกสถานศึกษา 7.ให้สถานศึกษาบันทึกการแข่งขันเผยแพร่ให้นักเรียนชมตามเวลาที่เหมาะสม 8.เฝ้าระวังป้องกันการเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลในลีกชั้นนำต่างๆหลังจบฟุตบอลโลก 9.หากพบครู บุคลากร และลูกจ้าง มีพฤติกรรมเล่นการพนัน ให้ตักเตือน หากทำซ้ำให้ลงโทษทางวินัย และ 10.หากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ประสานขอความร่วมมือช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 055-512537 ต่อ 302-305 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก 055-511354

 


ฉบับที่ 9 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 2728 ครั้ง Your IP Address is 54.90.204.233
          สพป.ตาก เขต 1 ร่วมรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันนฟุตบอลในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดโดยไม่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และลูกจ้างไปยุ่งเกี่ยว
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปากวังคว้ารางวัล
ชนะเลิศการประกวดคำขวัญต้านพนันฟุตบอล

          นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวัง นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการประกวดคำขวัญรณรงค์ป้องการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ไม่เล่นการพนัน ซึ่งจะทำให้สูญเสียทรัพย์ และเสียเวลาเรียน ผลการประกวดคำขวัญ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำขวัญ “ฟุตบอล คือกีฬา อย่าแปลงค่าเป็นการพนัน” ของเด็กหญิงวรัทยา มาตผาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากวัง อำเภอบ้านตาก หากพบนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เล่นการพนันหรือยุ่งเกี่ยวกับการพนันบอล แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 -7074170, 081-9737786

 
          คณะบุคลากร สพป.ตากเขต1มามอบพวงหรีดและร่วมทำบุญงานศพแม่คำปัน บุญพิทักษ์แม่ของครูระพีพรรณ ปานแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
           วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอำเภอบ้านตากได้มาประชุมชี้แจงและรับทราบปัญหาเพื่อป้องกันและดูแลคุณภาพอาหารกลางสันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานอาหารกบางวันของโรงเรียน

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
สพป.ตาก เขต 1 ร่วมรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันนฟุตบอลในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดโดยไม่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และลูกจ้างไปยุ่งเกี่ยว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านของ นางสาว จันจิรา วิระบุตร นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ซึ่งเรียนดีแต่ยากจนและบิดาได้ล้มป่วย ไม่สามารถทำงานหนักได้ ส่งผลให้รายได้หลักของครอบครัวมาจากมารดาซึ่งทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ให้การช่วยเหลือโดยมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท และถุงยังชีพ และได้ประสานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 55 จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห์รับเข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อเร็วๆนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
เช้าวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เพื่อให้ให้นักเรียนมีพลานามัยที่แข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะด้านกีฬา กรีฑา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตากเขต 1 และคณะบุคลากร ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 เช่น นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง เข้าประกวดเล่านิทานคุณธรรม ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดค่ายวิชาการขึ้นภายในโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยค่ายย่อยถึง 6 ค่าย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการอาเซียนศึกษา เพื่อให้ันักเรียนได้มีความตื่นตัวและเพิ่มความสนใจในกิจกรรมนี้โดยครูทุกคนในโรงเรียนได้แต่่งชุดประจำชาติของแต่ละประเทศ อย่างสวยงามและแปลกตา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพียงวันเดียวจบลงด้วยความสนุกสนาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ที่ห้องประชุมอาคารแม่ 80 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาก รทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจทุกขั้นตอนให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.ตากเขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษของ กศจ.ตาก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบทุกขั้นตอน และดำเนินการสอบให้มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสทุกขั้นตอน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตากเขต 1 คว้าแช้มป์สภานักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 90.40 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า