[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับครูย้าย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ดวงสุภา ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บรรยากาศการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี นำโดย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียน ปี 62
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น.ทางโรงเรียนบ้านใหม่สา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี พานักเรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 62
นางสาวสกุณา อินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนใหม่สาม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมประชาสัมพันธ์การนับถอยหลังการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประกวดจัดสวนวันดินโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสามเงา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ปี61
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เสียชีพอย่าเสียสัตย์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้านอำเภอสามเงา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯระดับกลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีได้จัดค่ายว..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]