[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมประชาสัมพันธ์การนับถอยหลังการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประกวดจัดสวนวันดินโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอสามเงา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ปี61
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เสียชีพอย่าเสียสัตย์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้านอำเภอสามเงา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯระดับกลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีได้จัดค่ายว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้รับเกีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพุธที่20ธันวาคม2560 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ต.แม่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมร่วมบริจาค “โครงการก้าวคนก้าว” ในการจัดชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]