คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

คณะศึกษาดูงาน นำโดย นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ศึกษาดูงาน และร่วมทำข้อตกลง(MOU) กับมหาวิทยาลัย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และคณะ เยี่ยมชม และทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ที่จะส่งนักเรียนมาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนบุคคลกันกับโรงพยาบาลแพทย์ศาสตร์โย่วเจียง มหาวิทยาลัยไป่เซอ เมืองไป่เซอ มณฑลกว่างซี วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยครูชาติพันธุ์กว่างซี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและ ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยหนานหนิง มณฑลกว่างซี ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับต้นๆของจีน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรศาสตร์พระราชา ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม /ภาพ-ข่าว)