.
 
สพม.2 ยินดีต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.2 คนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ผอ.สพม.2 คนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คนใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้เดินทางมาส่ง ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ด้วยความรักและความอบอุ่น (ประมวลภาพการต้อนรับได้ที่https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A12-241646189291699/photos/?ref=page_internal) ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
ผอ.สพม.2 คนใหม่ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.2 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.2 กล่าวว่า การทำงานเป็นแบบการกระจายอำนาจ มีการติดตาม การสรุปรายงาน การมอบหมายงานขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ การมอบให้ประชุมแทน หรือไปราชการแทน ให้รายงานทุกครั้ง เพื่อจะได้รับทราบผลการประชุมหรือการไปราชการ การทำงานนั้นต้องการให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ด้านการบริการ สพม.2 เป็นหน่วยบริการและสนับสนุนโรงเรียน ควรมีมาตรฐานการบริการที่ประทับใจ ด้านการบริหารงานควรมีการยืดหยุ่น แต่ต้องถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย การทำงานไม่ควรช้า แต่ถ้าเร็วควรถูกต้อง นอกจากนี้ การมีเขตพี่ เขตน้อง กับ ศธจ.และ สพม.1 เป็นการทำงานประสานงานร่วมกัน และทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน ผอ.สพม.2 ได้ฝากให้แต่ละกลุ่มได้ทำปฏิทินพัฒนางาน และได้กำหนดการประชุมบุคลากรในสำนักงาน และการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อพบปะและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
ผอ.สพม.2 เข้ารับการอบรมหลักสูตร ส.นบส. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้ารับการอบรม หลักสูตร ส.นบส. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ภาคเช้า รับการประเมินบุคลิกภาพ MBTI และภาคบ่าย เข้ารับการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และจะอบรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน กพ จังหวัด นนทบุรี ………………………………………………… (ขอบคุณ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ อนุเคราะห์ภาพ) (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประสานกับโรงเรียนในสังกัด ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียน 52 โรงเรียน ได้บริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ยอดบริจาคทรัพย์ดังกล่าว นำไปมอบให้กับสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
สพม.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและทำประวัติ ก.ค.ศ.16 นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 51 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.2 นายอารมณ์ บ้านใหม่ ประธานปฐมนิเทศฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ทั้ง 51 คน อาชีพครู เป็นอาชีพที่ต้องตามกระแสของโลกให้ทัน ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศยุค 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทัน เพราะต่อไปมนุษย์จะลดบทบาทลง หุ่นยนต์จะมีเข้ามามีบทบาทมากอีกขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเป็นครู ควรมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรัก ความเมตตา สร้างความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ และสิ่งสำคัญต้องเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคน ต้องเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล การเป็นแบบอย่างที่ดี ครูต้องแบบอย่างให้นักเรียน ทั้งกิริยา มารยาท การพูด การแสดงออก การแต่งกาย ให้เหมาะสมทั้งครูชาย และครูหญิง การทำงาน ครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้นักเรียนมีความรู้แล้ว นอกเหนือจากหน้าที่การสอน ต้องมีจิตอาสาช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนด้วย ข้าราชการครู ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย วินัยและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครู เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติตัวและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
 
..