[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ เพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดการประชุมผู้ป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รายงานตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ เพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีประดับเครื่องหมาย ยศ ร.ต.ต.
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ รอบที่ ๒
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารวิชาการ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมจัดที่เรียน และพิธีรดน้ำดำหัว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4
เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สงกรานต์ ๒๕๖๒ บดินทรเดชาร่วมสืบสานประเพณีไทย
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ ส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดการประชุมผู้ป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.๑
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดการประชุมผู้ป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรแก่ครูอาวุโสและครูอาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๒ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๒
วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและคณะครู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนัฐกานต์ ขอเจริญ
วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนราชดำริ ขออวยพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีมอบแหนบคันชีพที่ระลึก
วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีมอบหนังสือสำคัญและเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการ ICT เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน”
วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขวัญกำลังใจจากผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการสายัณห..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่บริจาคเงินสนับสนุนผ้าป่าการศึกษา
วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสายัณห์ ต่า..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]