จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6752018 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2266 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่น11 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ.(เเปรียบเทียบปี 2555-2554)7 มิถุนายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Education Hub7 มิถุนายน 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน6 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร จำนวน 1 อัตรา6 มิถุนายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งข้อมูลผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ. (วิเคราะห์ภาพรวมเขตพื้นที่)4 มิถุนายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.364 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งส่งคืนหลักฐานเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร4 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งเลื่อนการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการรุ่นที่ 2 ไปในวันที่ 21-22 3 มิถุนายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อนการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการรุ่นที่ 2 3 มิถุนายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศ สกสค. จ.เชียงราย เรื่องการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือบุตร3 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งตัวอย่างแผ​นพัฒนาคุณภ​าพของโรงเรี​ยนบุญเรือง​วิทยาคม (เพื่อส่ง สมศ.)31 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างคณิต โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม30 พฤษภาคม 2556เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
127 ครั้งลูกจ้างประจำลาออก30 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งคะแนนขีดจำกัดล่างคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 ของ สมศ.30 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 255630 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งโปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดทำโดย สมศ.)30 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งหนังสือแจ้ง กรอกข้อมูลนักเรียน ในระบบ Data cente27 พ.ค 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไสว ใจเสาร์ดี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก27 พฤษภาคม 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์23 พฤษภาคม 2556เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
127 ครั้งเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม 22 พฤษภาคม 2556เชียงของวิทยาคม
115 ครั้งรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย21 พฤษภาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 1/255618 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม16 พฤษภาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งผลการประเมิน LAS ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 (ผลรายบุคคลและรายโรงเรียน)15 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งปฎิทินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว๕-๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๖15 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรวมรายงานผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ชั้น ม.6 และรายงานผลการทดสอบ LAS ชั้น ม.2 14 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูภาษาอังกฤษและครูบรรณารักษ์14 พฤษภาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา13 พฤษภาคม 2556ดอยงามวิทยาคม
127 ครั้งโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประกาศรับสมัครครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย10 พฤษภาคม 2556????????????????
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์10 พฤษภาคม 2556ปล้องวิทยาคม
125 ครั้งประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่งบรรณารักษ์10 พฤษภาคม 2556ขุนตาลวิทยาคม
115 ครั้งประกาศรับสมัครครูเคมี9 พฤษภาคม 2556ไม้ยาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย)9 พฤษภาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรายงานผลงานวิชาการอบรมพัฒนาฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ.บุญเพิ่ม จอมใจหาญ)9 พฤษภาคม 2556ฝ่ายบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย8 พฤษภาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้สอนวิชาภาษาไทย8 พฤษภาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู สพม.36ปี56 (แก้ไขใหม่)7 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างเอกสังคมศึกษาและพลศึกษา 6 พฤษภาคม 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
26 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 564 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 563 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 562 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 561 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 5630 เมษายน 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 5629 เมษายน 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาคณิตศาสตร์)2 พฤษภาคม 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการ การพัฒนาฯเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อน ชพ.1 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์30 เมษายน 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ภาษาจีน)29 เมษายน 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา29 เมษายน 2556ดอยงามวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36