จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6730327 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2260 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งรับสมัครยามรักษาการณ์27 สิงหาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประการสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า27 สิงหาคม 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
127 ครั้งด่วนที่สุดแก้ไขกำหนดการจัดกิจกรรมหนึ่งใจ...ติวให้น้อง26 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน26 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
114 ครั้งจำนวนห้องสอบและจำนวนนักเรียนการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 255623 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา22 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
121 ครั้งประกาศรับสมัครอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน21 สิงหาคม 2556เทิงวิทยาคม
127 ครั้งยกเลิกสอบราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน21 สิงหาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
81 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ครูผู้สอนสังคมศึกษา)20 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ16 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
113 ครั้งเชียงของวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (053791434)16 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 80/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 27/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานราชการ15 สิงหาคม 2556เชียงแสนวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม13 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง11 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม8 สิงหาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 25568 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเลขานุการ8 สิงหาคม 2556เชียงคำวิทยาคม
126 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 79/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 25568 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม7 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์ 7 สิงหาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งส่งประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 7 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน วิชานาฏศิลป์6 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ สอบราคาจ้าง จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน6 สิงหาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชานาฏศิลป์ 6 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 25563 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 2 สิงหาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก บรรณารักษ์1 สิงหาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย31 กรกฎาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 78/255631 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์ 30 กรกฎาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัด รับใบเสร็จรับเงิน ที่กลุ่มการเงิน26 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียน26 กรกฎาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย26 กรกฎาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 77/2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 255626 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์25 กรกฎาคม 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
127 ครั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน 2 ( ม.2) 25 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการด่วน24 กรกฎาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งการน้อมนำพระบรมราโชวาท จากหนังสือคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแจ้งผลการตัดสิน โครงการประกวดประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ เทเหล้า เผาบุหรี่24 กรกฎาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชานาฏศิลป์24 กรกฎาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งขั้นตอนการส่งข้อมูลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 และปฏิทินการดำเนินการ22 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
121 ครั้งประกาศเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรอันดับที่ 2 เป็นพนักงานราชการ โรงเรียนพานพิทยาคม17 กรกฎาคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 74/255615 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งบุคลากรในสังกัดรับใบเสร็จรับเงิน ที่ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์15 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 72/255615 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (ครุภาษาอังกฤษ) โรงเรียนพานพิทยาคม15 กรกฎาคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งแบบฟอร์ฒ ARS12 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36