จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6752014 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2266 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 38 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 28 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 18 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งร.ร.ที่จัดส่งตรวจสอบเครื่องราช ปี 53 ตาม หนังสือ ศธ04266/6359 ลว. 1 ต.ค. 56 8 ตุลาคม 2556บริหารงานบุคคล (
127 ครั้งประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป8 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งแข่งขันสวดพระธรรม7 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขทึ่ 1/2557 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 25564 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราววิทยาศาสต4 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งอบรม SS.V.T.C4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.พะเยา4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.เชียงราย4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งสวดมนต์หมู่4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
126 ครั้งประกวดคลิปวีดีโอ3 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติมปีการเศึกษา3 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากร รับใบชำระเงินกู้ ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่การเงิน3 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูชาวไทย) จำนวน 3 อัตรา3 ตุลาคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) สอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา3 ตุลาคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งผลการแข่งขันในกิจกรรมเยาวชน งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25562 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกสังคมศึกษา30 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 99/25556 ลงวันที่ 30 กันยายน 255630 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผลสอบพนักงานราชการ29 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งแบบบันทึกคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่าน ชั้น ม.129 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป28 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา(แก้ไข)26 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 96/2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 255626 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งบุคลากรในสังกัดรับใบชำระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน ธ.กรุงไทย เดือน ก.ย.25 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้ง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)25 กันยายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป23 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา23 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งตัวอย่างเอกสารประกอบการประกวดตามโครงการฯ OBEC AWARDS ประจำปี 255621 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งหลักสูตร "ชวนคิดพาทำ ผลงานวิชาการเพื่อส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ"19 กันยายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 93/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 255617 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้ฯ12 กันยายน 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ11 กันยายน 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัด รับใบชำระเงินกู็/ใบเสร็จรับเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ11 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 90/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 255610 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาจีน9 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ6 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 89/2556 ลงวันที่ 5 กันยายน 25565 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตัวอย่างรายงาน​เดินทางไปร​าชการอบ​รมสัมมนาเชิ​งปฏิบัติธร​รมในฝัน รุ่นยกโรงเรียน5 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งแจ้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบดำเนินงานผ่านระบบe-GP4 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
127 ครั้งเอกสารส่งเบิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
126 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานการเงินและบัญชี3 กันยายน 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 87/2556 ลงวันที่ 3 กันยายน 25563 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ3 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 86/2556 ลงวันที่ 3 กันยายน 25562 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งแบบสำรวจข้อมูลครูเกษียณ ๒๕๕๖2 กันยายน 2556กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 85/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 255630 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36