แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ รายงานข้อมูลแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 60 โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2562

รหัสโรงเรียนผลการรายงานข้อมูล
56012001พะเยาพิทยาคมไม่รายงาน
56012002ฟากกว๊านวิทยาคมไม่รายงาน
56012003พะเยาประสาธน์วิทย์ไม่รายงาน
56012004ดอกคำใต้วิทยาคมไม่รายงาน
56012005ถ้ำปินวิทยาคมไม่รายงาน
56012006งำเมืองวิทยาคมไม่รายงาน
56012007แม่ใจวิทยาคมไม่รายงาน
56012008ดงเจนวิทยาคมไม่รายงาน
56012009เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาไม่รายงาน
56022001จุนวิทยาคมไม่รายงาน
56022002พญาลอวิทยาคมไม่รายงาน
56022004เชียงคำวิทยาคมไม่รายงาน
56022005ฝายกวางวิทยาคมไม่รายงาน
56022006เชียงม่วนวิทยาคมไม่รายงาน
56022007ปงรัชดาภิเษกไม่รายงาน
56022008โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมไม่รายงาน
56022009ขุนควรวิทยาคมไม่รายงาน
56022010ภูซางวิทยาคมไม่รายงาน
57012001สามัคคีวิทยาคมไม่รายงาน
57012002ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ไม่รายงาน
57012003เม็งรายมหาราชวิทยาคมไม่รายงาน
57012004ห้วยสักวิทยาคมไม่รายงาน
57012005โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายไม่รายงาน
57012006ดอนชัยวิทยาคมไม่รายงาน
57012007จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายไม่รายงาน
57012008สามัคคีวิทยาคม 2ไม่รายงาน
57012009ดอนศิลาผางามวิทยาคมไม่รายงาน
57012010เวียงชัยวิทยาคมไม่รายงาน
57012011เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมไม่รายงาน
57022001พานพิทยาคมไม่รายงาน
57022002พานพิเศษพิทยาไม่รายงาน
57022003นครวิทยาคมไม่รายงาน
57022004แม่อ้อวิทยาคมไม่รายงาน
57022005ดอยงามวิทยาคมไม่รายงาน
57022006ป่าแดดวิทยาคมไม่รายงาน
57022007แม่สรวยวิทยาคมไม่รายงาน
57022008วาวีวิทยาคมไม่รายงาน
57022009เวียงป่าเป้าวิทยาคมไม่รายงาน
57022010แม่เจดีย์วิทยาคมไม่รายงาน
57022011แม่ลาววิทยาคมไม่รายงาน
57032001จันจว้าวิทยาคมไม่รายงาน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 42 รายการ/หน้า