สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 91087  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม Coaching ผอ.โรงเรียนใหม่

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน จัดพิธีไหว้ครู

      โรงเรียนบ้านวังหิน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมบูชากราบไหว้ครู ด้วยกตัญญูระลึกคุณ" เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า ได้ออกให้บริการตรวจฟันนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำ

      เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า ได้ออกให้บริการตรวจฟันนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ใต้อาคารใหม่โรงเรียนบ้านปากน้ำ เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน จัดการแข่งขันทักษะภาษาตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหินพร้อมด้วยคณะครูภายในกลุ่มโรงเรียนฯ ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะภา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

     การไหว้ครู  เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี  ครู  ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ อบรมโครงการ Raspberry Pi

     มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มาดำเนินการอบรมโครงการ Raspberry Pi สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ โดย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

     วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาให......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยมงคล
หัวข้อข่าว : ชัยมงคลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

     วันที่ 15 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านชัยมงคล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านชัยมงคล เวลา 09.00 น. นายมานิตย์ มีตาบุญ ผู้อำนวยการโร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยมงคล
หัวข้อข่าว : ชัยมงคลฟังธรรมบรรยายเนื่องในวันวิสาชบูชา

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พระครูสุชัยพัชรมงคล เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก ได้เดินทางมาบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยมงคล ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 1/2562

     18 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเรียนรวม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังช......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง รับการประเมิน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

     1 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำโดยนางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วยคณะครู และประธานคณะกรรมการสสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพปร......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

      โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส." ดำเนินการตามคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็นต......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ เวลา 13.00 น. ซึ่งนักเรียนได้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ จัดประชุมทวิภาคี 4 ฝ่าย

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดประชุมทวิภาคี 4 ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : บริษัทประกันชีวิต สยามสไมล์ มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ บริษัทประกันชีวิต สยามสไมล์ ได้มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนห่วงใย School’s smile ประกันอุบัต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560