สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 48723  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการรสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และ ยุว......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายม ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต

     เมื่อที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อำนาจบุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการทำบุญ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน กศ.

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งท......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียนรู้สร้างคลิปVDO กศ.

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมเรียนรู้การสร้างคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา โดยการใช้โปรแกรม Quick โดยมีนายวันชัย ศรีเหน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ. ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำได้ดำเนินการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปากน้ำได้ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 โดยมี ว่าที่ รต.หญิงละม่อม พรมนาม ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลฯ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานร่วมการประชุมทางไกล รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมศรีชมภู โดยมีคณะ รอง ผอ.สพป. และ ผอ.ก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คัดเลือกฯ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

     เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ. สพปเพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลหน่วยงา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชนแดน-วังโป่ง

     เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อำนาจบุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้นำนักศึกษาแผนกตัดผมชาย มาบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสุวรรณ พรหมบุญ ครูสอนตัดผมชายวิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบูรณ์ ได้นำนักศึกษาแผนกตัดผมชาย มาบริการตัดผมให้กับนักเร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพัชรพิทยาคม ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-10.00 น. โรงเรียนพัชรพิทยาคม ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ณ ห้องประชุมอาคา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ท้ายดงวังหินเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 นางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ช่วย สนง.คปภ.จ.พช. ปชส.การประกวดคลิปประกันภัย

     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.ปฏิบัติราชการแทน ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในฐานะประธานการประชุม "คณะกรรมการจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 256......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :นายสุรวุฒิ บุญนิล
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมเตรียมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อำนาจบุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560