สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 81334  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง รับการประเมิน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

     1 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำโดยนางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วยคณะครู และประธานคณะกรรมการสสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพปร......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

      โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส." ดำเนินการตามคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็นต......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ เวลา 13.00 น. ซึ่งนักเรียนได้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ จัดประชุมทวิภาคี 4 ฝ่าย

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดประชุมทวิภาคี 4 ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : บริษัทประกันชีวิต สยามสไมล์ มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ บริษัทประกันชีวิต สยามสไมล์ ได้มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนห่วงใย School’s smile ประกันอุบัต......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ ซึ่งเงินสำหรับนักเรียนยากจน คือ เงินงบประมาณ ที่รัฐ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2661

     ด้วยโรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ ซึ่งการประชุมครั้งน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมออมทรัพย์และธนาคารความดีของโรงเรียนบ้านปากน้ำ

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้มอบรางวัลให้นักเรียนที่ออมทรัพย์ได้มากที่สุดในแต่ละชั้น (กิจกรรมออมทรัพย์) และได้มอบรางวัลให้นักเรียนที่ทำความดีเสมอต้นเสมอปลาย (......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง จัดปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

     22 มีนาคม 2562 นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังชะนาง ร่วมกันจัดปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

     เมื่อวันที่13 มีนาคม 2562 นางกรณี ต๊ะอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ สระว่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้ารับการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ศรีวรรณ ตำบล......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำจัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.

     เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้โรงเรียนบ้านปากน้ำจัดการอบรมลูกเสืออาสา กกต. จำนวน 40 คน ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำนักเรียนเปิดโลกกว้าง

     วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง พร้อมด้วย นางสาวชลธิสา แสนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง นำนักเรียนอนุบาล 2–3 ทัศนศึกษาเปิดโลกกว้าง จังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :ปวีณา-ร.ร.บ้านวังชะนาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด

     วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเจษฎา เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน จัดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านวังกร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโตก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโตกจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง สส.

     13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 09.30 น.โรงเรียนบ้านโตก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง สส. โดยขยายกิจกรรมลงสู่ชุมชน สอบถามถึงความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ การเตรียมหลักฐานบัตรประชาชน ตรวจรายชื......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560