จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 93442 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 188 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.62/62 ลว.8 พ.ค.628 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.61/62 ลว.3 พ.ค.628 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.23/62 ลว.29 เม.ย.6229 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.60/62 ลว.29 เม.ย.6229 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.57/62 ลว.22 เม.ย.6229 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.56/62 ลว.19 เม.ย.6222 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.22/62 ลว.11 เม.ย.6212 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.55/62 ลว.11 เม.ย.6212 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.54/62 ลว.10 เม.ย.6210 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.21/62 ลว.9 เม.ย.629 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.20/62 ลว.3 เม.ย.629 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.19/62 ลว.26 มี.ค.629 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.53/62 ลว.3 เม.ย.629 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.52/62 ลว.1 เม.ย.629 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.48/62 ลว.25 มี.ค.629 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน รร เดือน มี.ค.621 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.47/62 ลว.22 มี.ค.6222 มีนาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.18/62 ลว.14 มี.ค.6215 มีนาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.46/62 ลว.14 มี.ค.6215 มีนาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.17/62 ลว.6 มี.ค.626 มีนาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.44/62 ลว.6 มี.ค.626 มีนาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.43/62 ลว.27 ก.พ.6227 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.16/62 ลว.21 ก.พ.6222 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.40/62 ลว.21 ก.พ.6222 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.15/62 ลว.15 ก.พ.6215 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบปนะมาณ บจ.39/62 ลว.15 ก.พ.6215 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.14 ลว.11 ก.พ.6212 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.38 ลว.11 ก.พ.6212 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.13 ลว.31 ม.ค.624 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.12 ลว.28 ม.ค.624 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.10 ลว.11 ม.ค.624 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.31 ลว.14 ม.ค.624 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.37 ลว.1 ก.พ.624 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.35 ลว.28 ม.ค.624 กุมภาพันธ์ 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนค่าเช่าบ้านเดือน ม.ค.62(28 ม.ค.62)28 มกราคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.33/62 ลว.23 ม.ค.6224 มกราคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.32/62 ลว.17 ม.ค.6218 มกราคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.29/62 ลว.2 ม.ค.623 มกราคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.9/62 ลว.25 ธ.ค.6226 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.28/62 ลว.25 ธ.ค.6226 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.25/62 ลว.24 ธ.ค.6226 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนค่าเช่าบ้านเดือน ธ.ค.61(25 ธ.ค.61)26 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 13 ธ.ค.6119 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 13 ธ.ค.6119 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 11 ธ.ค.6119 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.7/62 ลว.13 ธ.ค.256113 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.24/62 ลว.13 ธ.ค.256113 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.23/62 ลว.11 ธ.ค.256111 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.22/62 ลว.30 พ.ย.25613 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งค่าเช่าบ้านเดือน ต.ค.-พ.ย.6127 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36