จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 83376 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 152 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.31/62 ลว.14 ม.ค.6216 มกราคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.29/62 ลว.2 ม.ค.623 มกราคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.9/62 ลว.25 ธ.ค.6226 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.28/62 ลว.25 ธ.ค.6226 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.25/62 ลว.24 ธ.ค.6226 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนค่าเช่าบ้านเดือน ธ.ค.61(25 ธ.ค.61)26 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 13 ธ.ค.6119 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 13 ธ.ค.6119 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 11 ธ.ค.6119 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.7/62 ลว.13 ธ.ค.256113 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.24/62 ลว.13 ธ.ค.256113 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.23/62 ลว.11 ธ.ค.256111 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.22/62 ลว.30 พ.ย.25613 ธันวาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งค่าเช่าบ้านเดือน ต.ค.-พ.ย.6127 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 23 พ.ย.6123 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 21 พ.ย.6123 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 14 พ.ย.6123 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 13 พ.ย.6114 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 9 พ.ย.6114 พฤศจิกายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 29 ต.ค.6129 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 24 ต.ค.6125 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.18-10-6119 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ขรก.อื่นๆ ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อบรมและอื่นๆ ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.8-10-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.5-8-619 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.28-9-614 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.28-9-614 ตุลาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย.6125 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปองและสวัสดิการ ลว.24-9-6124 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน ลว.20-9-6124 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.20-9-6124 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.17-9-61 (2)20 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.17-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อุดหนุน ลว.14-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.14-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อื่นๆๆ(2) ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน อื่นๆๆ ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.12-9-6120 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.7-9-61 (2)10 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.7-9-61 (2)10 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.7-9-617 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ และอื่นๆ ลว.7-9-617 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.4-9-616 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน ลว.4-9-616 กันยายน 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน คูปอง ลว.30-8-6130 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงิน สวัสดิการ ลว.30-8-6130 สิงหาคม 2561บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36