ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 155 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 75713 ครั้ง Your IP Address is 54.91.4.56
          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายจักรพงศ์ บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า) ซึ่งจะกำหนดจัดมหรสพสมโภชฯ ในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า) ซึ่งจะมีพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 18.00 น. โดยมีนายประจญ ปรัชญาสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายจักรพงศ์ บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า) ซึ่งจะกำหนดจัดมหรสพสมโภชฯ ในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า) ซึ่งจะมีพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 18.00 น. โดยมีนายประจญ ปรัชญาสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสุพิชญา ฤทธิ์รักษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ ห้องประชุมหิรัญนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 22 ราย ซึ่งจะได้ไปรายงานตัวกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเข้าไปปฏิบัติราชการต่อไป อนึ่ง นายเจริญ คุณยศยิง นิติกรชำนาญการพิเศษได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับข้าราชการครูแก่ผู้มารายงานตัว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับฟังรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่ได้ร่วมดำเนินกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในการพัฒนาการศึกษาของอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะกรรมการเตรียมรับเสด็จฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหิรัญนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
เช้าวันที่ 21 มกราคม 2562 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อเดินทาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา : Partnership School เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 - เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ / HAPPY NEW YEAR 2019
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/20 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า